Informació bàsica sobre protecció de dades

 

Responsable AIM Acadèmies S.C.P.
Finalitat Utilitzem les dades per gestionar els informes trimestrals, cobrar rebuts i per posar-nos en contacte amb l’interessat per a qualsevol tema relacionat amb la nostra missió.
Legimitat L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense el seu consentiment no tractarem de cap manera les seves dades personals.
Destinataris En la mesura estrictament necessària per a l’execució de la relació contractual, les seves dades poden cedir-se a tercers ubicats tant dins de la Unió Europea com fora d’aquesta.
Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com s’explica a la informació addicional que pot visualitzar a la part inferior.

+info Responsabilitat

· Responsable:

– Identitat: AIM, S.C.P.

– Direcció postal: Carrer Ildefons Cerdà, 1 (recinte Fòrum)

– 08540 – Centelles (Barcelona)

– Telèfon: 93 881 24 63 / 648 508 806

– Correu electrònic: [email protected]

+info Finalitat

· Finalitat:

– Des d’AIM Acadèmies S.C.P utilitzem les dades per gestionar els informes trimestrals, cobrar rebuts i per posar-nos en contacte amb l’interessat per a qualsevol tema relacionat amb la nostra missió

  • Les dades facilitades podran ser comunicades a:
    – Entitats bancàries i entitats de gestió de pagaments.
    – Persones que realitzin activitats de transport o enviament.
    – Despatxos d’advocats, consultories i asseguradores de risc d’impagaments, així com persones encarregades de la comptabilitat.
    – Fabricants o proveïdors dels productes subministrats.

– Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió.
– Les dades de caràcter personal proporcionades des de la pàgina web, per telèfon o personalment, seran enregistrades en un fitxer d’AIM, s.c.p. i es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió.
– L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta o mail adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu a AIM, s.c.p., C/ Ildefons Cerdà, 1 , 08540 Centelles (Barcelona).

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a AIM, s.c.p. són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què AIM , s.c.p. utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a (info @ aimacademies.com ).

+info Legitimitat

· Legitimitat:

– L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense el seu consentiment no tractarem de cap manera les seves dades personals.
– Per a més informació sobre la base jurídica pot accedir fàcilment en el següent enllaç : https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf (REGLAMENTO (UE) 2016/679 D – Article 7)

+info Destinataris

· Destinataris:

– En la mesura estrictament necessària per a l’execució de la relació contractual, les seves dades poden cedir-se a tercers ubicats tant dins de la Unió Europea com fora d’aquesta. En el cas de transferència fora  de la UE, aquesta estarà regulada per contractes específics dissenyats per exigir que el destinatari compleixi amb les garanties iguals o superiors a les establertes a la Unió Europea.

+info Drets

· Drets sobre les seves dades:

– Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a AIM, s.c.p.
– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes i/o sol·licitar la seva supressió.